DSS OO BAJINA BASTA

Србија,демократија, поштење, принципијелност, традиција

РУСИJA JE НAJВEЋA ШAНСA ЗA СРПСКE ПРOИЗВOЂAЧE

Пoтпрeдсeдник ДСС и Нaрoднe скупштинe Нeнaд Пoпoвић увeрeн je дa „истa рукa“ крeирa прeсудe у Хaгу и oтимaњe Кoсoвa. У интeрвjуу зa Курир кaжe дa je нajбoљe рeшeњe пoлитичкa и вojнa нeутрaлнoст и истичe дa Србиja мoрa вишe дa сe oкрeнe тржиштимa кoja су у eкoнoмскoj eкспaнзиjи.

Штa кaжeтe нa прeсудe Гoтoвини и Maркaчу? Oчeкивaли смo дa ћe и Хaрaдинaj бити oслoбoђeн.

– Хaшки трибунaл je инструмeнт пoлитикe кoja имa зa циљ дa дo крaja пoлитички и мoрaлнo пoнизи Србиjу. Истa рукa упрaвљa хaшким oпрaвдaвaњeм гeнoцидa и oтимaњeм Кoсoвa oд Србиje. Увeрeн сaм дa ћe нaс oвe oдлукe пoдстaћи дa сe вишe oкрeнeмo свojим интeрeсимa умeстo интeрeсимa EУ.

Кaкo дa зaустaвимo eкoнoмскo прoпaдaњe?

– Пoзитивнo je штo je нoвa влaдa нaпрaвилa oтклoн oд пoгубнe пoлитикe дa EУ нeмa aлтeрнaтиву, aли држaвнa пoлитикa, нaжaлoст, и дaљe прeтeжe кa Брисeлу. Србиja трeбa дa сe oкрeнe тржиштимa кoja су у eкoнoмскoj eкспaнзиjи, кao штo je Русиja, a нe дa сe вeзуje зa EУ, кoja je у eкoнoмскoм пaду.

Зaштo бaш Русиja?

– Русиja je нaшa вeликa извoзнa шaнсa jeр су нaши прoизвoди нa тoм тржишту, зaхвaљуjући бeсцaринскoм спoрaзуму с тoм зeмљoм, зa 20 oдстo jeфтиниjи oд прoизвoдa из EУ. Свe вeћи брoj стрaних инвeститoрa дoлaзи у Србиjу сaмo збoг oвoг спoрaзумa, jeр су нa тaj нaчин кoнкурeнтниjи с цeнoм нa вeликoм рускoм тржишту. Oдустajaњeм oд члaнствa у EУ ми чувaмo oвaj спoрaзум и oтвaрaмo сeби eкoнoмскe пeрспeктивe кaквe нeмa ниjeднa зeмљa у Eврoпи.

ДСС прeдлaжe дa сe стoпирajу eврoпскe интeгрaциje. Хoћe ли нaм тo сaчувaти Кoсoвo?

– Рaзумeм интeрeс зaпaдa и Aлбaнaцa дa сe кoсoвскo питaњe рeши штo прe, aли нe рaзумeм интeрeс Србиje дa учeствуje у тoмe, пoгoтoвo кaдa су пoлитичкe приликe тaквe дa тo питaњe нe мoжe дa будe рeшeнo у нaшу кoрист. Србиja трeбa дa зaмрзнe кoсoвскo питaњe и дa oдбиje дa учeствуje у прeгoвoримa o Кoсoву пoд пaтрoнaтoм EУ, кoja je дo сaдa рaдилa искључивo прoтив интeрeсa Србиje. Питaњe Кoсoвa мoрaмo дa врaтимo у Сaвeт бeзбeднoсти УН, гдe имaмo пoдршку нaших приjaтeљa Русиje и Кинe.

НEДOСТAJE НAМ 30 МИЛИJAРДИ ДИНAРA ЗA СOЦИJAЛУ

Имaтe ли примeдбe нa прeдлoг буџeтa?

– Oвa влaдa имa жeљу дa пoпрaви ствaри у eкoнoмиjи, aли тo je мoгућe сaмo aкo сe нaпрaви oштaр зaoкрeт у oднoсу нa пoлитику кojу je вoдилa прoшлa влaдa. У oвoм буџeту тoг зaoкрeтa нeмa, нaрoчитo кaдa je у питaњу oднoс прeмa EУ. И oвим буџeтoм прeдвиђeнa je примeнa ССП, кojи je пoгубaн зa нaшу приврeду и пoљoприврeду. Нe видимo рeшeњe зa кључни прoблeм приврeдe, a тo je ликвиднoст, дoк у сoциjaлнoм дeлу буџeтa нeдoстaje нajмaњe 30 милиjaрди динaрa.

ДСС

Advertisements

Коштуница: Сарадња са ЕУ, без чланства

Нова Влада најавила промене и већ видим извесна побољшања када је реч о судовима и медијима, не показују се самовоља ни аутократска склоност као код претходне владе, али још је рано за целовиту оцену, рекао председник ДСС Војислав Коштуница, гостујући у емисији Око.

Како ДСС оцењује политику српске Владе, нарочито однос према Косову и Метохији, али и где странка види себе на политичкој сцени Србије, о томе је говорио председник ДСС, бивши председник Југославије и две српске владе, Војислав Коштуница.

Oko.jpg

Прочитајте остатак овог уноса »

УСТАВНИ СУД ДА ПОНИШТИ ДОГОВОРЕ ИЗ БРИСЕЛА

 

Председник Демократске странке Србије Војислав Коштуница изјавио је данас да ће та странка поднети иницијативу Уставном суду да стави ван снаге уредбе које су настале на основу споразума који су у Бриселу потписани између Београда и Приштине. „Истовремено, ДСС ће од Уставног суда тражити да обустави спровођење свих аката и радњи који проистичу из ових споразума док
траје поступак оцене уставности, да не би настале дугорочне штетне последице“, навео је Коштуница.

Председник  је изразио уверење да су споразуми који су у Бриселу постигнути између представника Београда и Приштине противуставни, да крше правни поредак Србије и да су супротни српским националним и државним интересима.

„Најбољи начин за државу да се реши ових штетних споразума јесте да Уставни суд због неуставности све ове одредбе стави ван снаге“, закључио је Коштуница.

Извор

НЕМАМО ВЛАСТ, ИМАМО УТИЦАЈ

Влада одустала од погубне политике да ЕУ нема алтернативу. Укинути су једноумље и самовоља који су урушавали државу. Чекамо платформу о Косову

Нова власт још није до краја зацртала правац којим ће да се креће Србија. За почетак је важно што је држава коначно одустала од погубне политике да Европска унија нема алтернативу.

То је изјавио за “Новости” Војислав Коштуница, председник ДСС, који ће стрпљиво сачекати првих 100 дана нове Владе како би дао своју оцену.

Прочитајте остатак овог уноса »

ЗАПАД ХОЋЕ ДА СЕ ПРИЗНАВАЊЕ КОСОВА ЧЕСТО ПОМИЊЕ

Демократска странка Србије  сматра да је објављивање услова Немачке за придруживање Србије ЕУ део нове фазе стратегије Запада да се признавање Косова што чешће помиње као услов за приступање Србије ЕУ, изјавио је данас портпарол ДСС Петар Петковић.

 “То је добар повод да се у Србији поведе озбиљна и одговорна расправа да ли Србија треба да прогласи политичку неутралност или треба да настави европске интеграције“, рекао је Петковић.

 Петковић је истакао да ДСС сматра да је немогуће избећи ту расправу, јер сам Запад све више помиње признање Косова као услов.

 “Демократска странка Србије сматра да је у најдубљем интересу Србије да наш одговор на најаве Запада да треба да признамо Косово буде да Србија прогласи политичку неутралност“, рекао је Петковић.

 Додао је да се Србији ништа негативно није догодило, него само позитивно, када је прогласила војну неутралност, и да би исто тако било и када би прогласила и политичку неутралност.

ДСС

Конституисана Скупштина општине Бајина Башта

Дејан Млађеновић

Дејан Млађеновић – Ми смо направили коалициони споразум  измедју  СРС ,ДС и ДСС.Трудићемо се да наставимо  започето  и пробамо  да  сто  више урадимо капиталних ствари за Бајину Башту, али и оног  што је неопходно  где су евидентни  проблеми.Пре свега мислим на канализацију , воду,  где  имамо  велике губитке , да у наредном  четворогодисњем  периоду , видећемо колико ће то бити, смањимо их бар на половину.Договорили смо се да сви  директоре јавних предузећа   и  опстински  функционери  раде као један тим, да пробамо да све одлуке  доносимо коннцензусом  без чега се не може функционисати  на нормалан начин.Без обзира чији је ко директор,  свако ће имати контролу  и нормално  утицатицај на функционисање одређених предузећа.У преговорима са ДС –ом  смо закључили да су директори добро радили па је било , некако природно  да то наставе и да се укљуци ДС у насу коалицију.

Дејан Млађеновић
Рођен: 1970. год.
-професор историје-

 

тел/фах: 031/865-282
Е-пошта: zamenik@bajinabasta.rs 
 

http://www.dssbajinabasta.rs/

 

Двадесет година деловања ДСС

Пре двадесет година, 26. јула 1992. године, основана је Демократска странка Србије. Од оснивања до данас, председник ДСС је Војислав Коштуница. Његово име је постало синоним за ДСС. И обрнуто. Једну странку странком чине људи и политичка идеја. Током две деценије, ДСС је остала доследна, а највише у залагању за своју политичку идеју. На почетку рада странке, политичка идеја је била вешто преточена у својеврсни слоган – “И демократско и национално”. Та идеја је и данас непревазиђена.

У оснивачкој декларацији ДСС, познатој као “НАШИ РАЗЛОЗИ”, записано јe:

„Без начела нема демократије. Демократски поредак је сав саткан од политичких начела. Та идеја водила нас је одувек. Стварање Демократске странке Србије дошло је као израз овог највишег политичког уверења.

 Наш је избор потпуно јасан: политичка борба за демократски преображај Србије. То значи да Србија треба да буде устројена на темељима демократског парламентарног поретка. Оданост том принципу чини суштину Демократске странке Србије. Политичка уверења су за нас изнад свега. И изнад вођа, и изнад интереса, и изнад дневне политике. Пут ка демократији пун је искушења и странпутица. Зато и није чудо што неки на том путу отпадају. Још једном се потврђује стара истина: они који су спремни на уступке, а своју корист претпостављају политичким уверењима, угрожавају интересе нације и друштва.”

Двадесет година деловања ДСС није протекло без тешкоћа. Све тешкоће које су погађале и народ, погађале су и ДСС. Било је много тешкоћа и искушења, од самог почетка: оспоравање првобитне регистрације ДСС до одлуке Врховног суда у септембру 1992., суочавање Србије са последицама злочина хрватске државе, почињених у војним акцијама “Бљесак” и “Олуја” 1995., оправдан отклон ДСС од коалиције “Заједно” 1996., суочавање Србије са НАТО злочинима 1999., избори 2000., учешће у Влади 2001., излазак из те Владе исте године, крађа мандата ДСС средином 2002., два изборна циклуса председничких избора 2002., ванредно стање у Србији у марту 2003. и атак режима на ДСС, избори у децембру 2003., учешће у власти од марта 2004., председнички избори 2004., осамостаљење Црне Горе половином 2006., доношење новог Устава 2006., избори у јануару 2007., учешће у Влади од средине 2007., стварање лажне државе Косово у јануару 2008., избори средином 2008., одлазак ДСС са власти средином 2008., финансијско, медијско и организационо гушење ДСС од стране режима и Запада од средине 2008. до данас, и избори 2012. године.

 Друга деценија деловања ДСС је била обележена сатанизацијом ДСС, због тога што није хтела да се приклони диктату Запада. У тој деценији није било лако бити члан или функционер ДСС. Највећа жртва те сатанизације је био Војислав Коштуница. Од тренутка изласка из Владе Србије у августу 2001. године, ДСС је од Запада била третирана као непријатељ (од средине 2001. до марта 2004. и од средине 2008. до данас) или као нужно зло (од марта 2004. до средине 2008.). Поред моћних противника – пре свега САД и ЕУ, и њихових заступника у Србији – углавном бивших странака ДОС-а и већине невладиних организација, ДСС је успела да опстане и на последњим изборима, као опозициона странка, гушена, ометана и оцрњивана, да забележи status quo у резултату, што је, с обзиром на околности, равно успеху.

 За разлику од осталих странака, њихових лидера и функционера, током двадесет година постојања и учешћа у власти, више пута, људи Демократске странке Србије су, по правилу, живели скромно као народ, а не бесно као власт. Ово је нешто што остаје као граничник између ДСС-а и осталих странака, поред једине разумне политичке идеје на овим просторима. Демократској странци Србије није на руку ишла једна околност коју помиње још и Алексис де Токвил, да : “Светом чешће влада лажна али јасно исказана мисао, него истинита али сложена идеја”.

Као што су се током прве две деценије људи ДСС-а залагали и успели да странка опстане (а међу њима, од почетка и аутор овог текста), тако и ми, који смо сада у ДСС-у, и ми који ћемо у ДСС-у и остати, и они који ће доћи, треба да се постарамо да ДСС опстане и наредне две деценије, да би са радошћу прославили и 26. јул 2022. године и 26. јул 2032. године.

Извор

http://www.dssbajinabasta.rs/

ТЕКСТ СПОРАЗУМА ПРЕДСЕДНИКА ДСС И ПРЕДСЕДНИКА СНС

На основу изнетих начела ДСС позива грађане Србије да у другом кругу председничких избора подрже председника СНС Томислава Николића.
Споразум су потписали председник ДСС Војислав Коштуница и председник СНС Томислав Николић

 

Интегрални текст споразума председника ДСС Војислава Коштунице и председника СНС Томислава Николића о подршци у другом кругу председничких избора

1. Председник СНС Томислав Николић и председник ДСС Војислав Коштуница сагласни су да постоји оправдана сумња да је дошло до озбиљних  изборних нерегуларности и изборне крађе 6. маја. Утврђено је, уз многобројне друге нерегуларности, да недостаје двадесет џакова са изборним листићима а власт упорно одбија разуман предлог да се поново преброје гласови. И поред оправдане сумње у изборну крађу председник СНС Томислав Николић је донео одлуку да је у интересу Србије да се одржи други изборни круг.

2. Председник ДСС Војислав Коштуница и председник СНС Томислав Николић сагласни су да се питање да ли је у интересу Србије да буде политички  неутрална држава или Србија треба да буде чланица ЕУ разреши на демократски начин, тако што ће се о томе народ изјаснити на слободном референдуму. ДСС и СНС ће вођењем усаглашене политике у Скупштини Србије омогућити да се грађани и о политичкој и о војној неутралности изјасне на референдуму.

3. Председник СНС Томислав Николић и председник ДСС Војислав Коштуница сагласни су да се питање промене Устава Србије неће покретати и бити подржано без сагласности обе странке и да ће ДСС и СНС у Скупштини Србије водити усаглашену политику када је у питању Устав Србије.

4. На основу изнетих начела ДСС позива грађане Србије да у другом кругу председничких избора подрже председника СНС Томислава Николића.

Споразум су потписали председник ДСС Војислав Коштуница и  председник СНС Томислав Николић.

16. мај 2012.

IZVOR

http://www.dssbajinabasta.rs/

Nezvanični rezultati lokalnih izbora u Bajinoj Bašti

Nezvanični rezultati sa lokalnih izbora za opštinu Bajina Bašta:
1. SRS 20,83%
2. SPS 19,20%
3 SNS 13,92%
4. DS 12,24%
5. DSS 11,12%
6. URS 7,07%
7. PREOKRET 5,22%
8. Opstanak 2,41%
9. Dveri 2,04%
10. Bogata Srbija 1,82%

Broj manadata odbornika za Skupštinu Bajina Bašta:
1. SRS 11
2. SPS 10
3. SNS 7
4. DS 6
5. DSS 6
6. URS 3
7. PREOKRET 2

 

http://www.dssbajinabasta.rs/

Otvorena biračka mesta

Otvorena biračka mesta

Otvorena biračka mesta (BLOG UŽIVO)

U Srbiji su u sedam sati otvorena biračka mesta na kojima građani mogu da se izjasne o budućem šefu države, budućim sazivima republičkog i lokalnih parlamenata, a građani Vojvodine i o novom sazivu pokrajinskog parlamenta.

Glasačko pravo na 8. 390 biračkih mesta u zemlji i inostranstvu moći će da iskoristi 6.770.013 birača i to do večeras u 20 sati, kada se biračka mesta zatvaraju.

 

To pravo moći će da iskoriste i građani Srbije koji žive u 22 zemlje i to na 38 biračkih mesta, a pravo glasa prvi su juče iskoristili oni koji žive u SAD, Kanadi i Velikoj Britaniji.

 

Građani Srbije u Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Italiji, Južnoafričkoj Republici, Kipru, Libiji, Luksemburgu, Makedoniji, Rumuniji, Rusiji, Nemačkoj, Sloveniji, Francuskoj, Holandiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Češkoj i Švajcarskoj glasaće, takođe, danas od sedam do 20 sati po lokalnom vremenu.

 

Birači na biračkim mestima mogu da glasaju samo ako pruže na uvid biračkom odboru važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu koji sadrže jedinstven matični broj građana, a birač može da glasa i bez obaveštenja o danu i vremenu održavanja izbora, koje je trebalo da dobiju na kućnu adresu. Birač koji želi da glasa, a nije u mogućnosti da dođe na biračko mesto, o tome može da obavesti birački odbor na dan glasanja najkasnije do 11 sati.

 

Biračima koji u momentu zatvaranja biračkih mesta budu na njima biće omogućeno glasanje.

 

Biračka mesta od sedam do 20 sati moraju neprekidno biti otvorena u tom periodu, svaki birač glasa lično i to samo jedanput na overenim glasačkim listićima, a glasanje je tajno.

 

Za mandate u Skupštini Srbije, čiji će novi saziv biti deveti od uvođenja višestranačja, nadmetaće se 18 lista, a za budućeg šefa države, koga će građani birati po deseti put, 12 kandidata.

autor: AM izvor: Novi magazin

http://www.dssbajinabasta.rs/